ASM網店購物金回贈獎勵計劃

依家只要留低產品用後感,就可以即刻拎走HK$30現金回贈!

會員限定優惠喔!

為任一樣產品留低首個用後感,就可以拎走HK$30回贈!(每1購物金相等於價值HK$1)每日只要係9pm前,留低你既商品評價,一經確認,1-2個工作天帳號就會收到$30購物金*。

小提示:需登入會員帳號後,才可為完成交易之產品留用後感。

*有效期限由贈送日起計,為期60天。

 

product review

推薦朋友有50購物金回贈!

ASM網店會員成功推薦一位新會員並下單, 即可獲 50 購物金*

新會員一經登記即獲 10 購物金**!

推薦次數不限,分享越多,賺得越多!

 

獲取優惠方法: 會員可於「個人資訊」,找到「會員推薦優惠」區塊,複製並將連結分享給朋友,待朋友經連結進入網址並成功註冊且第一筆訂單狀態更改為「已完成」,該會員(推薦人)即可獲得購物金。

條款及細則: 有關購物金的條款請參閱「會員與購物金」

有任何爭議,ASM AMUSMART保留行使此優惠之最終決定權。

*有效期限由贈送日起計,為期90天。

**有效期限由贈送日起計,為期60天。